Llista d'ocells  21 de maig de 2017 -Bioblitz Turó de l'Enric.- Jac Cirera

1. Trist (Cisticola juncidis)

2. Oreneta cua-blanca ( Delichon urbica)

3. Falciot negre (Apus apus)

4. Ballester (Apus melba)

5. Pardal comú (Passer domesticus)

6. Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)

7. Tudó (Columba palumbus)

8. Tortora turca (Streptopelia decaocto)

9. Gafarró (Serinus serinus)

10. Gavià argentat (Larus michaelis)

11. Garsa (Pica pica)

12. Cotorreta de pit-gris (Miyopsitta monachus)

13. Pardal xarrec (Passer montanus)

14. Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)

15. Cadernera (Carduelis carduelis)

16. Verdum (Carduelis chloris)

17. Cuereta blanca (Motacilla alba)

18. Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)

19. Merla (Turdus merula)

20. Oreneta vulgar (Hirundo rustica)

21. Estornell negre (Sturnus unicolor)

22. Mallerenga carbonera (Parus major)

23. Puput (Upupa epops)

24. Rossinyol (Luscinia megarhynchos)

25. Cotorra de kramer (Psittacula krameri)

26. Xoriguer (Falco tinnunculus)

27. Mallerenga blava (Cyanistes caeruleus)

 

28. Raspinell (Certhia Brachydactyla).

Espècies observades (hivern 2016-17) jac Cirera (transectes) addenda

29. Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus)

30. Colom roquer (Columbia livia)

31. Cuereta torrentera (Motacilla cinerea)

32. Bitxac comú (Saxicola torquata)

33. Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)

34. Mallerenga blava ( Cyanistes carulens)

35. Mallerenga emplomallada ( Lophophanes cristatus)

36. Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)

37. Gratapalles (Emberiza cirlus)

38. Oreneta vulgar (Hirundo ruustica)

39. Papamosques gris (Muscicapa striata)

 

Pas de rapinyaires al Turó de l'Enric 18 de setembre de 2016 ( Jac Cirera) dins de l'activitat Migració de rapinyaires a la Serralada de Marina

40. Aligot vesper (Pernis apivorus)  6 exemplars

41. Arpella vulgar (Circus aerginosus) 4 exemplars

42. Esparver vulgar (Accipiter nisus) 1 exemplar

43. Àguila calçada (Hieraaetus pennatus) 1 exemplar

44. Àguila pescadora (Pandion haliaetus) 1 exemplar

(26)  Xoriguer comú (Falco tinnunculus) 1 exemplar

45. Falcó mostatxut (Falco subbuteo) 1 exemplar

Fotografies d'ocells al Turó de l'Enric. Autor: Josep Anton Martinez Abellan (Jam)

Contacte Alocnatura

 

info@alocnatura.org

606420997

Xarxes socials:

ALOCNATURA
ALOCNATURA
Amics jardí
Amics jardí

Per més informació sobre el parc i les seves activitats cliqueu aqui o a la imatge

Forta davallada del nombre d'exemplars de papallones diürnes al Parc de la Serralada de Marina en els darrers vint anys degut a l'abandonament de conreus i la pèrdua d'espais oberts.

Butl. Centre d'Est. Natura B-N 34: 39-56

Santa Coloma de Gramenet 2023

PapallonesSMarinaCBN2023.pdf
Documento Adobe Acrobat 3.3 MB
Guia fotografica de los artropodos del Parque Nacional Yasuni Ecuador
Guía fotográfica de los artrópodos del Parque nacional Yasuní en la amazonia del Ecuador, uno de los lugares más biodiversos del planeta. Texto asequible, didáctico e ilustrativo en el cual después de una somera introducción al parque y a los valores naturales de la extraordinaria y sorprendente amazonia ecuatorial se describen unas 400 especies de los artrópodos (insectos y arácnidos especialmente) más representativos, espectaculares o fáciles de observar del Parque Nacional Yasuní.
175 páginas y 465 fotografías en color
Guia artropodos Parque Nacional Yasuni 2
Documento Adobe Acrobat 23.9 MB
Plantes de matollar i boscos Parc de la Serralada de Marina
3171-26908-2018 Plantes de matollars i b
Documento Adobe Acrobat 1.7 MB

Mariposas de la Serralada de Marina y del PN Yasuní (Ecuador)

Per més informació cliqueu a la imatge ao aquí.

Insectes del Port. Per més informació cliqueu aqui o a la imatge

21 de maig de 2017 Bioblitz al Turó de l'Enric. de 9 a 12h del matí per més informació cliqueu aqui o a la imatge

Amics del jardi de papallones de Ca l'Arnús-Alocnatura

Alocnatura-Facebook

Biodiversitat Serralada de marina

Amb el suport de:

contador de visitas

info@alocnatura.org