Vegetació singular del Parc de Can Solei i Ca l'Arnús

La descoberta de la vegetació singular del parc de Can Solei i de Ca l’Arnús forma part del projecte de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per posar a l’abast dels ciutadans els valors de la Xarxa de Parcs Metropolitans, i en especial dels jardins històrics i botànics que en formen part.

La vegetació singular són plantes de formes o edats extraordinàries, algunes de les quals tenen una història particular o simplement particularitats que les fan úniques. Els alumnes duen a terme l’activitat a partir d’un dossier que es reparteix a l’inici de l’activitat. Aquest és un complement al treball realitzat a l’aula sobre la descoberta de l’entorn natural i geogràfic de la ciutat de Badalona.


Els alumnes aprenen a identificar i analitzar les característiques de cada espècie, a més a més aprenen a orientar-se en el parc. És una eina que motiva el treball en grup i els permet adoptar compromisos individuals i col·lectius alhora d’actuar en la protecció i conservació de l’entorn natural.


A més a més de la vegetació del parc i depenent de l’època de l’any i de les necessitat del centre es poden ampliar els continguts curriculars amb aspectes sobre la biodiversitat en una activitat d’observació del jardí de les papallones i l’hotel dels insectes. On s’explica la funció que tenen en el parc, i el tipus de plantes, papallones, insectes , ocells i amfibis que hi podem trobar en les diferents èpoques de l’any.

Contacte Alocnatura

 

info@alocnatura.org

606420997

Xarxes socials:

ALOCNATURA
ALOCNATURA
Amics jardí
Amics jardí

Per més informació sobre el parc i les seves activitats cliqueu aqui o a la imatge

Forta davallada del nombre d'exemplars de papallones diürnes al Parc de la Serralada de Marina en els darrers vint anys degut a l'abandonament de conreus i la pèrdua d'espais oberts.

Butl. Centre d'Est. Natura B-N 34: 39-56

Santa Coloma de Gramenet 2023

PapallonesSMarinaCBN2023.pdf
Documento Adobe Acrobat 3.3 MB
Guia fotografica de los artropodos del Parque Nacional Yasuni Ecuador
Guía fotográfica de los artrópodos del Parque nacional Yasuní en la amazonia del Ecuador, uno de los lugares más biodiversos del planeta. Texto asequible, didáctico e ilustrativo en el cual después de una somera introducción al parque y a los valores naturales de la extraordinaria y sorprendente amazonia ecuatorial se describen unas 400 especies de los artrópodos (insectos y arácnidos especialmente) más representativos, espectaculares o fáciles de observar del Parque Nacional Yasuní.
175 páginas y 465 fotografías en color
Guia artropodos Parque Nacional Yasuni 2
Documento Adobe Acrobat 23.9 MB
Plantes de matollar i boscos Parc de la Serralada de Marina
3171-26908-2018 Plantes de matollars i b
Documento Adobe Acrobat 1.7 MB

Mariposas de la Serralada de Marina y del PN Yasuní (Ecuador)

Per més informació cliqueu a la imatge ao aquí.

Insectes del Port. Per més informació cliqueu aqui o a la imatge

21 de maig de 2017 Bioblitz al Turó de l'Enric. de 9 a 12h del matí per més informació cliqueu aqui o a la imatge

Amics del jardi de papallones de Ca l'Arnús-Alocnatura

Alocnatura-Facebook

Biodiversitat Serralada de marina

Amb el suport de:

contador de visitas

info@alocnatura.org